SZC logo

Miskolci Szakképzési Centrum

OM kód: 203060/019 | Herman Ottó utca 2.

Intézmény logo

Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Tanév rendje

Aktuális információ

 

 

A 2021/2022 tanév rendje, fontosabb eseményei

A 2023/2024. tanév helyi rendje

A 2023/2024. tanév helyi rendje

HATÁRIDŐ

ESEMÉNYEK/FELADATOK

FELELŐS

2023. augusztus

23.

Vezetői alakuló értekezlet

Szabóné Trum Tünde ig.

23.

Tantárgyfelosztás elkészítése

Szabóné Trum Tünde ig.

23.

Tantestületi alakuló értekezlet

Szabóné Trum Tünde ig.

23.

Javítóvizsgák előkészítése

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.
Munkaközösség-vezetők

23.

Új osztályok törzslap adatainak rögzítése a digitális naplóba

Osztályfőnökök
Ellenőrzést végez:

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

24.

Javítóvizsgák lebonyolítása

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.
Munkaközösség-vezetők

25-26.

Különbözeti vizsgák lebonyolítása

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.
Munkaközösség-vezetők

28.

Munkaközösségi értekezletek:
Munkaközösségek, iskolai szervezetek éves munkatervének, versenynaptárának elkészítése

Munkaközösség-vezetők

29.

A tanüzem előkészítése a csoportos gyakorlati oktatáshoz

Szabóné Trum Tünde ig.

Luterán Lajos műszaki vezető
Kónya András m.k.v.

29.

Gyakorlati oktatás csoportjainak kialakítása, szakoktatók munkabeosztása

Szabóné Trum Tünde ig.
Monokiné Varga Janka ig.h.
Kónya András
m.k.v.

31.

Törzslapok, bizonyítványok záradékolása

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.
Osztályfőnökök
Szilágyi Mihály
KRÉTA admin.

31.

Az órarend elkészítése

Szabóné Trum Tünde ig.

Krajnyák Attila László

Bodolai-Bodnár Ágnes

31.

Tanévnyitó tantestületi értekezlet, a nevelőtestület munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatása

Szabóné Trum Tünde ig.

31.

Az intézmény éves munkatervének elkészítése

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h

2023. szeptember

01.

Tanévnyitó ünnepség

 

Feketéné Üveges Enikő m.k.v.

Nagy Tamás Tiborné oktató

Várnai Csilla oktató

Bihari Jenő oktató

01.

Vezetői ügyelet megszervezése

Szabóné Trum Tünde ig.

01.

Felnőttoktatás szervezése és indítása

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h

01.

Az iskola Házirendjének megismertetése, munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatás

Osztályfőnökök

01-05.

Tornaterem beosztása

 Vécsi Edit Anna m.k.v.

08.

A tanári ügyelet megszervezése

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Bogdán Józsefné o.f. m.k.v.

08.

SNI-s, BTM-s tanulók felmérése, egyéni fejlesztési tervének elkészítése

Monokiné Varga Janka ig.h

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h

Bartháné Molnár Edina

Osztályfőnökök
Szaktanárok

08.

Osztály illetve csoportok felvétele a digitális naplóban

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h

Szilágyi Mihály KRÉTA admin.
Osztályfőnökök
Szaktanárok

13.

DÖK Közgyűlés

Nagy-Csinos Csilla DÖK vezető

14.

16.00 óra

A 9. szakképző évfolyamnak szülői értekezlet

16.30
A 9. technikumi évfolyamnak szülői értekezlet

Szabóné Trum Tünde ig.
Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.
Bogdán Józsefné o.f. m.k.v.

05-15.

Tantárgyi bemeneti mérés összeállítása, mérés lebonyolítása

Feketéné Üveges Enikő m.k.v

Krajnyák Attila oktató,

Magyar-Történelem mk. tagjai

Guba Péter Szabolcsné m.k.v

Matematika-Informatika mk. tagjai

Vécsi Edit Anna m.k.v.

Testnevelés-Természetismeret mk. tagjai

Nagy-Csinos Csilla m.k.v.

Idegen nyelvi mk. tagjai

15.

Helyi tantervek és tanmenetek aktualizálása, elkészítése

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h

Monokiné Varga Janka ig.h

Tariné Gáti Tünde ig.h

15.

OKTV jelentkezési lapok leadása

Tariné Gáti Tünde ig.h.

04-18.

Az informatika termek beosztása,
csoportok kialakítása
Digitális kultúrából érettségizők felmérése

Guba Péter Szabolcsné m.k.v.

Matematika-Informatika munkaközösség

21.

Magyar Dráma Napja- megemlékezés

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Várnai Csilla oktató

Bihari Jenő oktató

21.

Szülői értekezlet a felmenő évfolyamok számára

Szabóné Trum Tünde ig.
Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.
Bogdán Józsefné o.f. m.k.v.
Kissné Péli Szilvia Közösségi szolg. kord.

22.

OKTV jelentkezési lapok továbbítása

Tariné Gáti Tünde ig.h.

22.

Autómentes világnap

Bogdán Józsefné Ökiskola

09.24-10.07.

Alapítvány Erasmus + program 12 fős diákmobilitás Görögországba, Leptokariába

Nagy-Tamás Tiborné koordinátor

Venczel Viktória oktató

29.

Testnevelés munkaközösség
Magyar Diáksport napja

Vécsi Edit Anna m.k.v.
Testnevelés szaktanárok

29.

Iskolai statisztikai adatok leadása

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h

Osztályfőnökök

29.

Fogászati szűrés

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Kovácsné Feczkó Piroska védőnő

 

SZKTV versenyeken indítható tanulók kijelölése

Vendéglátó munkaközösség tagjai

 

„Szentpáli 70”

Jubileumi év eseménysorozatának összeállítása

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Munkaközösségi-vezetők

 

GINOP-6.2.2, VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében megszervezésre kerülő országos kompetenciamérés
Egységes online bemeneti mérés lebonyolítása a 9. évfolyamos tanulók számára.

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Munkaközösség-vezetők

 

Újonnan érkezett tankönyvek átvétele, leltározása, kölcsönzése

Szilágyiné Kosdi Zsuzsanna könyvtáros

 

A bioélelmiszerek vásárlásának tendenciái -

Bio vásár megtekintése

Monokiné Varga Janka ig.h

Bogdán Józsefné Ökoiskola

Kundráthné Magyar Orsolya m.k.v

Kereskedelmi munkaközösség tagjai

 

Közösségi szolgálathoz szükséges kapcsolatfelvétel iskolán kívüli szervezeteknél
Közösségi szolgálatra történő jelentkezések előkészítése

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Kissné Péli Szilvia

közösségi szolgálat koordinátora

 

Pályaorientációs tevékenységek előkészítése a munkaközöségek által vállalt feladatok összehangolása

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Munkaközösségi-vezetők

 

Ökoiskola

Bükki túra szervezése – Természeti kincseink megismerése I.

 

Bogdán Józsefné Ökoiskola

 

szeptembertől folyamatosan

Netfit felmérés

Testnevelés-Természetismeret munkaközösség

szeptembertől folyamatosan

Ökoiskola

Öko hírek közzététele a weboldalon.

Bogdán Józsefné projektvezető

Szilágyi Mihály rendszergazda

szeptembertől folyamatosan

ESL-KRÉTA FÓKUSZ

Tanulmányi helyzet, igazolatlan mulasztás, lemorzsolódással veszélyeztetettség nyomon követése, intézkedés megtétele.

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Osztályfőnökök

szeptembertől folyamatosan

Tehetségek azonosítása, tehetséggondozás megszervezése.

Szabóné Trum Tünde ig. Munkaközösségi-vezetők

szeptembertől folyamatosan

Megyei Rendőrfőkapitányság által szervezett osztályfőnöki órák

Bogdán Józsefné oszt.m.k.v.

2023. október

04.

Állatok világnapja

 

Látogatás a Vadasparkba - Ökoiskola

 

 Banuné Takács Andrea oktató

 Bodolai-Bodnár Ágnes oktató

 Szele Ágnes oktató

 Vécsi Edit Anna m.k.v.

Bogdán Józsefné Ökiskola

Osztályfőnökök

05.

Ónodi vásárba látogatás

 

Kundráthné Magyar Orsolya m.k.v.

Bogdán Józsefné oktató

06.

Megemlékezés az Aradi vértanúkról

Tariné Gáti Tünde ig.h.
Krajnyák Attila László oktató

06.

Véradás

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Kovácsné Feczkó Piroska védőnő

06.

Diáksportnap keretében kirándulás a 9. évfolyam számára

Vécsi Edit Anna m.k.v.

Testnevelés mk. tagjai

9. évfolyamos Osztályfőnökök

13.

Iskolai statisztika adatainak elektronikus rögzítése, megküldése a KRETA rendszeren keresztül

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

15-20.

Erasmus+ SPICE delegáció (német, ír)

Szabóné Trum Tünde ig.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Kissné Szigetvári Barbara koordinátor

angolos oktatók

16-20.

Digitális plakátverseny az 1956.október 23. alkalmából

Guba Péter Szabolcsné m.k.v

Informatika oktatók

18.

Mi a pálya? Pályaválasztási kiállítás

 

Szilvási Andrea m.k.v.

Vendéglátó munkaközösség tagjai

 

19.

Dürer Matematikaverseny- iskolai forduló (online)

Balog Krisztina oktató

20.

Megemlékezés 1956 – mozilátogatás megszervezése a technikumi tanulók számára.

Nagy Tamás Tiborné oktató

20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

20.

A középfokú iskoláknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

20.

Csacsiavató

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Nagy-Csinos Csilla DÖK vezető oktató
9. évfolyamos osztályok osztályfőnökei

23-27.

Európai Szakképzési Hét

Szabóné Trum Tünde ig.
Monokiné Varga Janka ig.h.
Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h
Kundráthné Magyar Orsolya m.k.v.
Szilvási Andrea m.k.v.
Kónya András m.k.v.

25.

Pályaorientációs nap – nyílt nap Technikum
Tanítás nélküli munkanap 1.

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.
minden munkaközösség

26.

Pályaorientációs nap – nyílt nap Szakképző

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.
minden munkaközösség

26.

KerMesterek Vetélkedő - Kereskedelmi Szakiskolák 11. évfolyamos diákjai számára szakmai vetélkedő

Monokiné Varga Janka ig.h.

Kundráthné Magyar Orsolya m.k.v.

Bogdán Józsefné oktató

27.

Takarékossági világnap

Szilvási Andrea m.k.v.
Kundráthné Magyar Orsolya m.k.v.

27.

Általános iskolák értesítése a 9. és 10.  évfolyamos tanulók év végi tanulmányi eredményeiről

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

 

Szüret, borkészítés projekt feladat

Minden munkaközösség

 

Madáretető készítése

Bodolai-Bodnár Ágnes oktató

Banuné Takács Andrea oktató

Bogdán Józsefné Ökoiskola

 

Könyvtárhasználati órák megszervezése

Szilágyiné Kosdi Zsuzsanna könyvtáros

10.30-11.03.

Őszi szünet (utolsó tanítási nap: október 27. (péntek), első tanítási nap: november 06. (hétfő)

 

október-november

Őszi szakmai vizsgaidőszak

Szabóné Trum Tünde ig.
Monokiné Varga Janka ig.h.

október- november

 

Labdarúgás fiú-lány házibajnokság

Vécsi Edit Anna m.k.v.

Dargai Krisztina oktató

októbertől folyamatosan

Matematika – Informatika munkaközösség

OSZKTV versenyre felkészülés

Guba Péter Szabolcsné m.k.v.

Munkaközösség tagjai

 

Vendéglátás elmélet és kereskedelem-marketing, üzleti adminisztrációmunkaközösségek
Pénz7 regisztráció

Monokiné Varga Janka ig.h

Kundráthné Magyar Orsolya m.k.v.
Szilvási Andrea m.k.v.

 

Munkaközösségek
Munkaközösségi értekezlet

Munkaközösség-vezetők

 

ESL-KRÉTA FÓKUSZ

Tanulmányi helyzet, igazolatlan mulasztás, lemorzsolódással veszélyeztetettség nyomon követése, intézkedés megtétele.

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Osztályfőnökök

 

Pályaorientációs tevékenység

(élményfőzés, általános iskolások tájékoztatása, „Főzz velünk!” program, szakkörök)

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Munkaközösségi vezetők

 

„Szentpáli 70”

Jubileumi év eseménysorozatának programja

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Munkaközösségi-vezetők

2023. november

07.

Mesterprogram (Fejlesztő innovátori tevékenység) megvalósításának értékelés

Szabóné Trum Tünde ig.

Bogdán Józsefné

04-18.

ERASMUS+ SPICE 12 fős diákcsoport Németországból

Szabóné Trum Tünde ig.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Kissné Szigetvári Barbara koordinátor

09.

16:30 - 17:30 - fogadóóra

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.
Bogdán Józsefné o.f. m.k.v.

12–15.

ERASMUS+ SPICE delegáció Németországból, Aschaffenburgból

Szabóné Trum Tünde ig.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Kissné Szigetvári Barbara koordinátor

13.

A magyar nyelv napja

Kiállítószekrényben – könyv kiállítás

Feketéné Üveges Enikő m.k.v.

Szilágyiné Kosdi Zsuzsanna könyvtáros

16.

XII. Tudományfesztivál látogatása

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Osztályfőnökök

20.

Zrínyi Ilona Matematikaverseny -iskolai forduló

Balog Krisztina oktató

11.21-12.15. 

Szakmaválasztás nyilatkozattételi időszak, valamint ágazati alapvizsgára történő jelentkezési időszak az 1/13. és a KSZ/11. évfolyamok számára

Szabóné Trum Tünde ig.
Monokiné Varga Janka ig.h.

24.

Az iskolai tanulmányi helyzet felmérése, digitális napló ellenőrzése (haladási rész, osztályzatok száma)

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

 

Magyar nyelv és irodalom munkaközösség

pályaorientációs tevékenység: Petőfi 200 - vetélkedő

Nagy Tamás Tiborné oktató

 

Magyar nyelv és irodalom munkaközösség

pályaorientációs tevékenység: „Kézműveskedés a konyhában”

Bartáné Molnár Edina

 

Mézeskalács készítési verseny kihirdetése projekt feladat

 

Minden munkaközösség

 

Szentpáli István sírjának, emlékfalának megkoszorúzása

Szabóné Trum Tünde ig.

 

Leány és fiú röplabda házibajnokság

Vécsi Edit Anna m.k.v.

 

Asztalitenisz fiú-lány házibajnokság

Banuné Takács Andrea oktató

 

Projektoktatás – Márton-nap

Minden munkaközösség

 

Pályaorientációs tevékenység

(élményfőzés, általános iskolások tájékoztatása, „Főzz velünk!” program, szakkörök)

Szabóné Trum Tünde ig.
Monokiné Varga Janka ig.h.
Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h

Munkaközösségi vezetők

 

Ökoiskola

„Tudatos Vásárló” – a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Miskolci Kirendeltsége

Bogdán Józsefné projektvezető

Kundráthné Magyar Orsolya m.k.v.

 

ESL-KRÉTA FÓKUSZ

Tanulmányi helyzet, igazolatlan mulasztás, lemorzsolódással veszélyeztetettség nyomon követése, intézkedés megtétele.

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Osztályfőnökök

 

„Szentpáli 70”

Jubileumi év eseménysorozatának programja

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Munkaközösségi-vezetők

 

Munkaközösségek
Munkaközösségi értekezlet

Munkaközösség-vezetők

 

Magyar nyelv és irodalom munkaközösség

Szalagavató műsor készítése

Feketéné Üveges Enikő m.k.v.

Munkaközösség tagjai

novembertől folyamatosan

Magyar nyelv és irodalom munkaközösség

OSZKTV versenyre felkészülés

Feketéné Üveges Enikő m.k.v.

Munkaközösség tagjai

novembertől folyamatosan

Magyar nyelv és irodalom munkaközösség

Felkészítés megkezdése a Lotz János szövegértési és helyesírási versenyre

Nagy Tamás Tiborné, Várnai Csilla, Feketéné Üveges Enikő,Friedmanszky Nóra

2023. december

01.

Szalagavató

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h

Bogdán Józsefné o.f. m.k.v.

Magyar nyelv és irodalom munkaközösség

Osztályfőnökök

05.

Iskolai Mikulás

Nagy-Csinos Csilla DÖK vezető tanár

06.

Mikulás futás (az iskola minden nappali rendszerben oktatott tanulója részvételével)

Testnevelés-Természetismeret munkaközösség + osztályfőnökök

08.

Osztályozó vizsgára kiírt tanulók névsorának és vizsgatárgyainak összeállítása

 

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Osztályfőnökök
Munkaközösség-vezetők

13.

Az osztályozó vizsga követelményeinek és feladatlapjainak összeállítása

Tariné Gáti Tünde ig.h.
Munkaközösség-vezetők

18-20.

Adventi forgatag projekt feladat

Minden munkaközösség

12.21-01.01.

Téli szünet (utolsó tanítási nap: december 20. (szerda), első tanítási nap: január 02. (hétfő)

 

 

Karácsonyi versmondó versenyre felkészítés

Feketéné Üveges Enikő m.k.v.

Friedmanszky Nóra oktató

 

Floorball fiú-lány házibajnokság

Dargai Krisztina oktató

 

Tollaslabda fiú-lány házibajnokság

Tóth Jánosné oktató

 

 

Vendéglátó elmélet és gyakorlat, Kereskedelem munkaközösségek

SZKTV verseny iskolai forduló

Monokiné Varga Janka ig.h.

Kundráthné Magyar Orsolya m.k.v.

Szilvási Andrea m.k.v.

Kónya András m.k.v

Munkaközösségek tagjai

 

Munkaközösségek
Munkaközösségi értekezlet

Munkaközösség-vezetők

 

Érettségi témakörök kiadása

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Érettségiztető oktatók

 

„Szentpáli 70”

Jubileumi év eseménysorozatának programja

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Munkaközösségi-vezetők

2024. január

02.

Tanítás nélküli munkanap (2.)

 

09-10.

Osztályozó vizsgák

Tariné Gáti Tünde ig.h

15.

Jelentkezés az érettségi illetve szakmai vizsgára

Szabóné Trum Tünde ig.
Monokiné Varga Janka ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Osztályfőnökök

18.

Osztályozó értekezlet

Szabóné Trum Tünde ig.

19.

II. félév tantárgyfelosztásának elkészítése

Szabóné Trum Tünde ig.

19.

I. félév utolsó tanítási napja

 

20.

Megemlékezés a „Magyar Kultúra Napjáról”

 

Kiállítószekrényben – könyv kiállítás

 

Várnai Csilla, Bihari Jenő oktatók

Szilágyiné Kosdi Zsuzsanna könyvtáros

26.

Munkaközösségek
Munkaközösségi értekezletek: félév tanulmányi értékelése, feladatterv áttekintése (második félév)

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h

Monokiné Varga Janka ig.h

Tariné Gáti Tünde ig.h

Munkaközösség-vezetők

26.

Szülők értesítése a tanulók félévi érdemjegyeiről

Osztályfőnökök

26.

Félévi munkaközösségi beszámolók elkészítése

Munkaközösség-vezetők

 

Ágazati alapvizsga az 1/13. és KSZ/11. évfolyam számára

Szabóné Trum Tünde ig.
Monokiné Varga Janka ig.h.

 

SZKTV verseny elődöntőin való részvétel

Monokiné Varga Janka ig.h

Szilvási Andrea m.k.v.
Kundráthné Magyar Orsolya m.k.v.

 

Pályaorientációs tevékenység

(élményfőzés, általános iskolások tájékoztatása, „Főzz velünk!” program, szakkörök)

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h

Monokiné Varga Janka ig.h

Tariné Gáti Tünde ig.h

Munkaközösségi vezetők

 

ESL-KRÉTA FÓKUSZ

Tanulmányi helyzet, igazolatlan mulasztás, lemorzsolódással veszélyeztetettség nyomon követése, intézkedés megtétele.

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Osztályfőnökök

 

„Szentpáli 70”

Jubileumi év eseménysorozatának programja

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Munkaközösségi-vezetők

januártól márciusig folyamatosan

Testnevelés munkaközösség

Korcsolyázás

 

Munkaközösség tagjai

2024. február

01.

Félévi értékelő értekezlet

Szabóné Trum Tünde ig.

02.

Ökoiskola

A vizes élőhelyek világnapja – dekoráció készítés, Szinva patak élővilágának megismerése

Bogdán Józsefné projektvezető

08.

16:00 - 17:00 - szülői értekezlet
17:00 - 18:00 - fogadóóra

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.
Bogdán Józsefné o.f. m.k.v.

14.

Valentin nap

Nagy-Csinos Csilla DÖK vezető tanár

15.

Érettségi és szakmai vizsgák jelentkezésének leadási határideje

Szabóné Trum Tünde ig.
Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.
Bialkóné Bereczki Enikő
jegyző
Jakubik Ildikó jegyző

21.

Az általános iskolák továbbítják a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak.

Szabóné Trum Tünde ig.

Bialkóné Bereczki Enikő iskolatitkár
Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

02.22.

Parasport napja

Vécsi Edit Anna m.k.v.

Munkaközösség tagjai

23.

Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól

Boldis Péter oktató

 

OSZKTV iskolai forduló lebonyolítása

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Matematika-Informatika munkaközösség

Magyar nyelv és irodalom-Történelem munkaközösség

Testnevelés-Természetismeret munkaközösség

 

Munkaközösségek
Munkaközösségi értekezlet

Munkaközösség-vezetők

 

Idegen nyelvi munkaközösség

Iskolai nyelvi verseny ”Európában” címmel

Kronovitter Dóra oktató

 

ESL-KRÉTA FÓKUSZ

Tanulmányi helyzet, veszélyezettség ellenőrzése, intézkedés megtétele

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Osztályfőnökök

 

Érettségi tételsorok ellenőrzése, módosítása

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Munkaközösség-vezetők

 

Alapítványi Bál – A „Szentpáli 70” jubileumi év programsorozatában

 

 

Projektoktatás – Kocsonya Farsang

Minden munkaközösség

 

SZKTV verseny középdöntő

Monokiné Varga Janka ig.h.

Kundráthné Magyar Orsolya m.k.v

Szilvási Andrea m.k.v.

 

Pályaorientációs tevékenység

(élményfőzés, általános iskolások tájékoztatása, „Főzz velünk!” program, szakkörök)

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h

Monokiné Varga Janka ig.h

Tariné Gáti Tünde ig.h

Munkaközösségi vezetők

 

„Szentpáli 70”

Jubileumi év eseménysorozatának programja

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Munkaközösségi-vezetők

2024. március

04.

A szakmai- és érettségi vizsga tételsorainak ellenőrzése, módosítása és leadása az iskolavezetésnek.

Szabóné Trum Tünde ig.

Tariné Gáti Tünde ig.h

Monokiné Varga Janka ig.h

Munkaközösség-vezetők

03-09.

Alapítvány ERASMUS+ 6 fős oktatói mobilitás Olaszországba, Milánóba

Nagy Tamás Tiborné koordinátor

04-08.

„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét

Szilvási Andrea m.k.v.

Kundráthné Magyar Orsolya m.k.v.

07-12.

Pályaalkalmassági vizsgálat

Tanítás nélküli munkanap 3.

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Munkaközösség-vezetők

Oktatók

08.

Nőnap

Nagy-Csinos Csilla DÖK vezető tanár

11-13.

A π-naphoz kapcsolódó játékos feladatok összeállítása

Guba Péter Szabolcsné m.k.v.

14.

Megemlékezés 1848. március 15-ről

Feketéné Üveges Enikő m.k.v.

Friedmanszky Nóra oktató

16-29.

Alapítvány ERASMUS+ diákmobilitás Milánóba

Nagy Tamás Tiborné koordinátor

Venczel Viktória oktató

22.

A víz világnapja

érintett munkaközösségek

22.

Osztályozó vizsgára kiírt végzős tanulók névsorának és vizsgatárgyainak összeállítása

Tariné Gáti Tünde ig.h.
Osztályfőnökök
Munkaközösség-vezetők

22.

A középiskolák az ideiglenes felvételi jegyzéket nyilvánosságra hozzák

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h

 

25-27.

DÖK nap
Szentpáli napok rendezvényei
Tanítás nélküli munkanap 4.

Nagy-Csinos Csilla DÖK vezető tanár
Osztályfőnökök

03.25-04.24.

Digitális kompetenciamérés a 10. évfolyamnak

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Munkaközösség-vezetők

03.28-04.02.

Tavaszi szünet (utolsó tanítási nap: március 27. (szerda), első tanítási nap: április 03. (szerda))

 

 

Írásbeli és szóbeli próbaérettségik

Tariné Gáti Tünde ig.h.
Érettségiztető szaktanárok

 

Írásbeli és szóbeli próba szakmai vizsga

Monokiné Varga Janka ig.h.

Szaktanárok

 

„Szentpáli 70”

Jubileumi év eseménysorozatának programja

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Nagy Tamás Tiborné oktató

Munkaközösségi-vezetők

 

Tankönyvrendelés

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h

Szilágyiné Kosdi Zsuzsanna könyvtáros

 

Energiatakarékossági Világnap

Bogdán Józsefné Ökoiskola

 

Fekvenyomó verseny

Vécsi Edit Anna m.k.v.

 

Mezei futás

Banuné Takács Andrea oktató

 

ESL-KRÉTA FÓKUSZ

Tanulmányi helyzet, veszélyezettség ellenőrzése, intézkedés megtétele

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Osztályfőnökök

 

OSZKTV regionális forduló

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Felkészítő oktatók

 

Munkaközösségek
Munkaközösségi értekezlet

Munkaközösség-vezetők

2024. április

05.

Tanulmányi helyzet ellenőrzése

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Máris ig.h.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

08-12.

Digitális Témahét

Guba Péter Szabolcsné m.k.v.

informatika oktatók

11.

Megemlékezés a Költészet napjáról-vetélkedő

Szilágyiné Kosdi Zsuzsanna könyvtáros

11.

Fogadóóra 16.00-17.00

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.
Bogdán Józsefné o.f. m.k.v.

12.

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária igh.

16.

Magyar Holocaust Napja

Miléné Kisházi Edit oktató

22.

A Föld napja

Vécsi Edit Anna m.k.v.

Banuné Takács Andrea oktató

Bodolai-Bodnár Ágnes oktató

Szele Ágnes oktató

Csajka Zsuzsanna oktató

22.

A középfokú iskola igazgatója megküldi az ideiglenes felvételi rangsort a Hivatalnak

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária igh.

22-26.

Fenntarthatósági témahét

Szilvási Andrea m.k.v.

Kundráthné Magyar Orsolya m.k.v.

Vécsi Edit Anna m.k.v.

23-24.

Végzős tanulók osztályozó vizsgája

Tariné Gáti Tünde ig.h.
Munkaközösség-vezetők

26.

A Hivatal kialakítja és megküldi az egyeztetett felvételi jegyzéket a középfokú iskoláknak

 

30.

Osztályozó vizsgára kiírt nem végzős tanulók névsorának és vizsgatárgyainak összeállítása

Tariné Gáti Tünde ig.h.
Osztályfőnökök
Munkaközösség-vezetők

 

Medve szabadtéri matematikaverseny

Balog Krisztina oktató

 

Városi versmondó verseny

Feketéné Üveges Enikő m.k.v.

Friedmanszky Nóra

 

OSZKTV döntő

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Felkészítő oktatók

 

Munkaközösségek
Munkaközösségi értekezlet

Munkaközösség-vezetők

 

„Szentpáli 70”

Jubileumi év eseménysorozatának programja

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Munkaközösségi-vezetők

2024. május

02.

Végzős diákok osztályozó értekezlete

Szabóné Trum Tünde ig.
Osztályfőnökök

02.

Kiküldjük a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária igh.

03.

Ballagás

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Bogdán Józsefné of. m.k.v.
Osztályfőnökök
Friedmanszky Nóra oktató

Miléné Kisházi Edit oktató

Várnai Csilla oktató

 

06-08.

Érettségi írásbeli vizsga

Tanítás nélküli munkanap: 5.,6.

Szabóné Trum Tünde ig.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

10.

Megemlékezés a „Madarak és fák” napjára

Bogdán Józsefné projektvezető

Testnevelés-Természetismeret mk.

 06-10.

Kötelező érettségi tantárgyak írásbeli vizsgája

Szabóné Trum Tünde ig.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

17-31.

OKJ, Szakmajegyzékes írásbeli szakmai vizsgák lebonyolítása

Szabóné Trum Tünde ig.
Monokiné Varga Janka ig.h.

31.

Dohánymentes világnap!

Bogdán Józsefné projektvezető

Testnevelés-Természetismeret munkaközösség

 

DÖK közgyűlés

Nagy-Csinos Csilla DÖK vezető tanár

 

Miskolc városnapi rendezvényeken való részvétel

Banuné Takács Andrea oktató

 

 

Floorball városi versenyen való részvétel

Dargai Krisztina oktató

 

Strandröplabda bajnokság

Vécsi Edit Anna m.k.v.

 

Gyermeknapi sportnap

 

Banuné Takács Andrea oktató

Dargai Krisztina oktató

Tóth Jánosné oktató

Vécsi Edit Anna m.k.v.

 

Gyereknap

Nagy-Csinos Csilla DÖK vezető tanár

 

Munkaközösségek
Munkaközösségi értekezlet

Munkaközösség-vezetők

 

ESL-KRÉTA FÓKUSZ

Tanulmányi helyzet, igazolatlan mulasztás, lemorzsolódással veszélyeztetettség nyomon követése, intézkedés megtétele.

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Osztályfőnökök

május-június

Gyakorlati szakmai vizsgák lebonyolítása

Szabóné Trum Tünde ig.
Monokiné Varga Janka ig.h.

2024. június

03.

Pedagógusnap

Szabóné Trum Tünde ig.
Nagy-Csinos Csilla DÖK vezető tanár

04.

Nemzeti Összetartozás Napja - kiállítás

Magyar nyelv és irodalom – Történelem munkaközösség

05.

Környezetvédelmi világnap

Vécsi Edit Anna m.k.v.

Banuné Takács Andrea oktató

Bodolai-Bodnár Ágnes oktató

Szele Ágnes oktató

Bogdán Józsefné Ökoiskola

04-05.

Osztályozó vizsgák - nem végzős tanulók számára

Tariné Gáti Tünde ig.h.
Munkaközösség-vezetők

05-12.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

Tariné Gáti Tünde ig.h.

13.

Osztályozó értekezlet

Szabóné Trum Tünde ig Osztályfőnökök

14.

Utolsó tanítási nap

 

06.17-07.03

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák lebonyolítása

Szabóné Trum Tünde ig.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

25.

Év végi munkaközösségi beszámolók elkészítése

Munkaközösség-vezetők

27.

Tanévzáró tantestületi értekezlet

Szabóné Trum Tünde ig.

26-28.

Beiratkozás a 2024/2025. tanévre

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

 

Ágazati alapvizsgák a szakképző iskola 9. és technikum 10. évfolyama számára

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Vendéglátó munkaközösség tagjai

Kereskedelmi munkaközösség tagjai

 

Az érettségi vizsgák és a szakmai vizsgák értékelése, jelentések megküldése

Szabóné Trum Tünde ig.
Tariné Gáti Tünde ig.h.

2024. július

08.

Nyári szabadság

 

 

 

 

A 2022/2023. tanév helyi rendje

A 2022/2023. tanév helyi rendje

HATÁRIDŐ

ESEMÉNYEK/FELADATOK

FELELŐS

2022. augusztus

24.

Vezetői alakuló értekezlet

Szabóné Trum Tünde ig.

24.

Tantárgyfelosztás elkészítése

Szabóné Trum Tünde ig.

24.

Tantestületi alakuló értekezlet

Szabóné Trum Tünde ig.

24.

Javítóvizsgák előkészítése

Tariné Gáti Tünde ig.h.
Munkaközösség-vezetők

24.

Új osztályok törzslap adatainak rögzítése a digitális naplóba

Osztályfőnökök
Ellenőrzést végez:

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

25-26.

Javítóvizsgák lebonyolítása

Tariné Gáti Tünde ig.h.
Munkaközösség-vezetők

26.

Munkaközösségi értekezletek:
Munkaközösségek, iskolai szervezetek éves munkatervének, versenynaptárának elkészítése

Munkaközösség-vezetők

29.

A tanüzem előkészítése a csoportos gyakorlati oktatáshoz

Szabóné Trum Tünde ig.

Luterán Lajos műszaki vezető
Kónya András m.k.v.

29.

Gyakorlati oktatás csoportjainak kialakítása, szakoktatók munkabeosztása

Szabóné Trum Tünde ig.
Monokiné Varga Janka ig.h.
Kónya András
m.k.v.

31.

Törzslapok, bizonyítványok záradékolása

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.
Osztályfőnökök
Szilágyi Mihály
KRÉTA admin.

31.

Az órarend elkészítése

Szabóné Trum Tünde ig.

Krajnyák Attila László

Bodolai-Bodnár Ágnes

31.

Tanévnyitó tantestületi értekezlet, a nevelőtestület munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatása

Szabóné Trum Tünde ig.

31.

Az intézmény éves munkatervének elkészítése

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h

2022. szeptember

01.

Tanévnyitó ünnepség

Szabóné Trum Tünde ig.
Tariné Gáti Tünde
ig.h.
Feketéné Üveges Enikő
m.k.v.

01.

Vezetői ügyelet megszervezése

Szabóné Trum Tünde ig.

01.

Felnőttoktatás szervezése és indítása

 

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h

09.

A tanári- és diákügyelet megszervezése

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Osztályfőnöki m.k.v.

09.

Osztály illetve csoportok felvétele a digitális naplóban

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h

Szilágyi Mihály KRÉTA admin.
Osztályfőnökök
Szaktanárok

09.

SNI-s, BTM-s tanulók felmérése, egyéni fejlesztési tervének elkészítése

Monokiné Varga Janka ig.h

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h

Bartháné Molnár Edina

Osztályfőnökök
Szaktanárok

09.

Bemeneti mérés megszervezése és kiértékelése (munkaközösségenként külön megszervezve)

Szabóné Trum Tünde ig.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Munkaközösség-vezetők

12.

Tanítás nélküli munkanap 1.

 

19-23.

GINOP-6.2.2, VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt keretében megszervezésre kerülő országos kompetenciamérés
Egységes online bemeneti mérés lebonyolítása a 9. évfolyamos tanulók számára.

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Munkaközösség-vezetők

16.

OKTV jelentkezési lapok leadása

Tariné Gáti Tünde ig.h.
Krajnyák Attila László m.k.v.

21.

A Magyar Dráma napja

Tariné Gáti Tünde ig.h.
Várnai Csilla
oktató

Bihari Jenő oktató

30.

Testnevelés munkaközösség
Magyar Diáksport napja

Vécsi Edit Anna m.k.v.
Testnevelés szaktanárok

9. évfolyamos osztályfőnökök

23.

OKTV jelentkezési lapok továbbítása

Tariné Gáti Tünde ig.h.

30.

Iskolai statisztikai adatok leadása

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h

Osztályfőnökök

szeptembertől folyamatosan

Netfit felmérés
A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata

Tariné Gáti Tünde ig.h.
Vécsi Edit Anna
m.k.v.
Munkaközösség tagjai

 

DÖK közgyűlés

Szabóné Trum Tünde ig.

Nagy-Csinos Csilla DÖK vezető oktató

 

A bioélelmiszerek vásárlásának tendenciái -

Bio vásár megtekintése

Monokiné Varga Janka ig.h.

Szilvási Andrea m.k.v.

Kereskedelmi munkaközösség tagjai

Bogdán Józsefné Ökoiskola

 

Közösségi szolgálathoz szükséges kapcsolatfelvétel iskolán kívüli szervezeteknél
Közösségi szolgálatra történő jelentkezések előkészítése

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Kissné Péli Szilvia

közösségi szolgálat koordinátora

 

Erasmus + „FOOD-TOUR”
Mobilitási program beindítása 2 mobilitási programmal
(1 diák, 1 tanári) Írországba, illetve Németországba

Szabóné Trum Tünde ig.
Kissné Szigetvári Barbara

nemzetközi koordinátor

 

Alapítvány ERASMUS+ Program

Tanár mobilitás - Prága

Szabóné Trum Tünde ig.

Nagy Tamás Tiborné

projektvezető

 

 

Pályaorientációs tevékenységek előkészítése a munkaközöségek által vállalt feladatok összehangolása

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Munkaközösségi-vezetők

 

Ökoiskola

Bükki túra szervezése – Természeti kincseink megismerése I.

 

Bogdán Józsefné projektvezető

Bodolai-Bodnár Ágnes m.k.v.

szeptembertől folyamatosan

Ökoiskola

Öko hírek közzététele a weboldalon.

Bogdán Józsefné projektvezető

Szilágyi Mihály rendszergazda

szeptembertől folyamatosan

ESL-KRÉTA FÓKUSZ

Tanulmányi helyzet, igazolatlan mulasztás, lemorzsolódással veszélyeztetettség nyomon követése, intézkedés megtétele.

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Osztályfőnökök

szeptembertől folyamatosan

Tehetségek azonosítása, tehetséggondozás megszervezése.

Szabóné Trum Tünde ig. Munkaközösségi-vezetők

2022. október

04-07 

Szakmaválasztás nyilatkozattételi időszak, valamint ágazati alapvizsgára történő jelentkezési időszak az EKSZ/11. évfolyamok számára

Szabóné Trum Tünde ig.
Monokiné Varga Janka ig.h.

04.

Állatok Világnapja

Madáretető készítése

 

 

-Látogatás a Vadasparkba - Ökoiskola

 

Bodolai-Bodnár Ágnes m.k.v.

Munkaközösség tagjai

 

Bogdán Józsefné projektvezető

Nagy-Csinos Csilla DÖK vezető

Osztályfőnökök

06.

Megemlékezés az Aradi vértanúkról

Tariné Gáti Tünde ig.h.
Krajnyák Attila László
m.k.v.

10.09-10.22.

Alapítvány ERASMUS+ Program

Diák mobilitás Prágába

Szabóné Trum Tünde ig.

Nagy Tamás Tiborné

projektvezető

14.

Ökoiskola

A kézmosás világnapja

Légy okos, kezet moss!

Bogdán Józsefné projektvezető

védőnő

14.

Iskolai statisztika adatainak elektronikus rögzítése, megküldése a KRETA rendszeren keresztül

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

15.
(szombat)

Tanítási nap - "A" hét hétfő (október 31.) bedolgozása

Tanítás nélküli munkanap 2.

 

20.

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

20.

A középfokú iskoláknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

20.

Csacsiavató verseny

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Nagy-Csinos Csilla DÖK vezető tanár
9. évfolyamos osztályok osztályfőnökei

21.

Megemlékezés október 23-ról
Iskolai megemlékezés - Mozilátogatás

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Feketéné Üveges Enikő m.k.v.
Krajnyák Attila László
m.k.v.

Nagy Tamás Tiborné szaktanár

 26.

16.00
A technikumi évfolyamnak szülői értekezlet

Szabóné Trum Tünde ig.
Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.
Osztályfőnöki m.k.v.
Kissné Péli Szilvia Közösségi szolg. kord.

27.

16.00

A szakképző évfolyamnak szülői értekezlet

Szabóné Trum Tünde ig.
Lengyel Zsuzsanna Mária
ig.h.
Osztályfőnöki m.k.v.

28.

Általános iskolák értesítése a 9. és 10.  évfolyamos tanulók év végi tanulmányi eredményeiről

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

október-november

Őszi szakmai vizsgaidőszak

Szabóné Trum Tünde ig.
Monokiné Varga Janka
ig.h.

október- november

Testnevelés munkaközösség

Labdarúgás házibajnokság

Vécsi Edit Anna m.k.v.

Ádám Zsolt oktató

októbertől folyamatosan

Testnevelés munkaközösség

MLSZ Fairplay Cup amatőr középiskolai labdarugó torna

Vécsi Edit Anna m.k.v.

Ádám Zsolt oktató

októbertől folyamatosan

Magyar nyelv és irodalom munkaközösség

OSZKTV versenyre felkészülés

Feketéné Üveges Enikő m.k.v.

Munkaközösség tagjai

októbertől folyamatosan

Matematika – Informatika munkaközösség

OSZKTV versenyre felkészülés

Guba Péter Szabolcsné m.k.v.

Munkaközösség tagjai

 

Munkaközösségek
Munkaközösségi értekezlet

Munkaközösség-vezetők

 

Vendéglátás elmélet és kereskedelem-marketing, üzleti adminisztrációmunkaközösségek
Pénz7 regisztráció

Monokiné Varga Janka ig.h

Dr. Omarné Vadas Rita m.k.v.
Szilvási Andrea m.k.v.

 

Pályaorientációs tevékenység lebonyolítása

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Munkaközösségi vezetők

októbertől folyamatosan

Pályaorientációs tevékenység

Általános iskolások számára „szakkör” beindítása

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Munkaközösségi vezetők

 

Takarékossági Világnap

Monokiné Varga Janka ig.h

Szilvási Andrea m.k.v.

Dr. Omarné Vadas Rita m.k.v.

 

Kereskedelmi munkaközösség
Ónodi vásárba látogatás

Termékek bemutatása piaci értékesítési körülmények között

Szilvási Andrea m.k.v.

szeptembertől folyamatosan

Megyei Rendőrfőkapitányság által szervezett osztályfőnöki órák

Osztályfőnöki m.k.v.

 

ESL-KRÉTA FÓKUSZ

Tanulmányi helyzet, igazolatlan mulasztás, lemorzsolódással veszélyeztetettség nyomon követése, intézkedés megtétele.

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Osztályfőnökök

 

Matematika - Informatika munkaközösség

Digitális plakátverseny 1956.10.23. alkalmából

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Guba Péter Szabolcsné m.k.v.

Informatika oktatók

 

Magyar nyelv és irodalom munkaközösség

Online központi felvételi előkészítő

Nagy Tamás Tiborné oktató

 

Matematika - Informatika munkaközösség

Online központi felvételi előkészítő

Guba Péter Szabolcsné m.k.v.

 

Matematika - Informatika munkaközösség

Dürer Matematikai Verseny iskolai forduló

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Guba Péter Szabolcsné m.k.v.

Balog Krisztina oktató

 

Magyar nyelv és irodalom munkaközösség

Lotz János helyesírási versenyre való felkészülés

Implom József Kárpát-medencei helyesírás versenyre való felkészülés

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Feketéné Üveges Enikő m.k.v.

Nagy Tamás Tiborné oktató

Friedmanszky Nóra oktató

októbertől folyamatosan

Vendéglátó elmélet és gyakorlat munkaközösségek

ÁSZÉV, SZKTV versenyekre történő felkészülés

Szabóné Trum Tünde ig.

Dr. Omarné Vadas Rita m.k.v.

Kónya András m.k.v

Munkaközösségek tagjai

2022. november

07.

Mesterprogram (Fejlesztő innovátori tevékenység) megvalósításának értékelés

Szabóné Trum Tünde ig.

Bogdán Józsefné

07.

Tanítás nélküli munkanap 3.

 

08.

Tanítás nélküli munkanap 4.

 

09.

Pályaorientációs nap – nyíltnap Technikum
Tanítás nélküli munkanap 5.

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.
Dr. Omarné Vadas Rita
m.k.v.
Szilvási Andrea
m.k.v.
Kónya András
m.k.v.

10.

Pályaorientációs nap – nyíltnap Szakképző
Tanítás nélküli munkanap 6.

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.
Dr. Omarné Vadas Rita
m.k.v.
Szilvási Andrea
m.k.v.
Kónya András
m.k.v.

13.

A magyar nyelv napja – vetélkedő

Kiállítószekrényben – könyv kiállítás

Feketéné Üveges Enikő m.k.v.
Várnai Csilla
szaktanár

Szilágyiné Kosdi Zsuzsanna könyvtáros

11.21-12.16. 

Szakmaválasztás nyilatkozattételi időszak, valamint ágazati alapvizsgára történő jelentkezési időszak az 1/13. és a KSZ/11. évfolyamok számára

Szabóné Trum Tünde ig.
Monokiné Varga Janka ig.h.

25.

Az iskolai tanulmányi helyzet felmérése
A digitális napló ellenőrzése (haladási rész, osztályzatok száma)

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

 

Munkaközösségek
Munkaközösségi értekezlet
Tanulmányi helyzetelemzés, tantárgyi értékelés,  intézkedési terv készítése a feltárt problémára.

Szabóné Trum Tünde ig. Munkaközösség-vezetők

 

Európai Szakképzési Hét

Szabóné Trum Tünde ig.
Monokiné Varga Janka
ig.h.
Lengyel Zsuzsanna Mária
ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h
Dr. Omarné Vadas Rita
m.k.v.
Szilvási Andrea
m.k.v.
Kónya András
m.k.v.

 

Szentpáli István sírjának, emlékfalának megkoszorúzása

Szabóné Trum Tünde ig.

 

Pályaorientációs tevékenység lebonyolítása

Szabóné Trum Tünde ig.
Monokiné Varga Janka
ig.h.
Lengyel Zsuzsanna Mária
ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h

Munkaközösségi vezetők

 

Projektoktatás – Márton-nap

Munkaközösségi vezetők

 

Magyar nyelv és irodalom munkaközösség

Tantermi színház programsorozat megszervezése

Tariné Gáti Tünde ig.h

Nagy Tamás Tiborné oktató

 

 

 

 

 

 

 

Matematika - Informatika munkaközösség

Dürer Matematikai Verseny helyi forduló

Zrínyi Ilona Matematikai Verseny iskolai forduló

Guba Péter Szabolcsné m.k.v.

Balog Krisztina oktató

 

Testnevelés munkaközösség

Leány és fiú röplabda Házibajnokság

Vécsi Edit Anna m.k.v.

 

Természettudományi munkaközösség

Regisztráció a Fenntarthatósági témahétre

Bodolai – Bodnár Ágnes m.k.v.

 

Ökoiskola

Természetfotó kiállítás az aulában

Bogdán Józsefné projektvezető

 

Ökoiskola

„Tudatos Vásárló” – a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Miskolci Kirendeltsége

Bogdán Józsefné projektvezető

Szilvási Andrea m.k.v.

 

ESL-KRÉTA FÓKUSZ

Tanulmányi helyzet, igazolatlan mulasztás, lemorzsolódással veszélyeztetettség nyomon követése, intézkedés megtétele.

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Osztályfőnökök

2022. december

02.

Szalagavató

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h

Osztályfőnöki m.k.v.

Kofler Éva oktató

Osztályfőnökök

02.

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe

Szabóné Trum Tünde ig.

Bialkóné Bereczki Enikő iskolatitkár
Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h

05.

Mikulás

Nagy-Csinos Csilla DÖK vezető tanár

06.

Városi Mikulás-futás


Vécsi Edit Anna
m.k.v.

Munkaközösség tagjai

Osztályfőnökök

06.

Osztályozó vizsgára kiírt tanulók névsorának és vizsgatárgyainak összeállítása

 

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Osztályfőnökök
Munkaközösség-vezetők

06.

Az osztályozó vizsga követelményeinek és feladatlapjainak összeállítása

Tariné Gáti Tünde ig.h.
Munkaközösség-vezetők

09.

Feladatlapigény megküldése a Hivatalnak a központi írásbeli felvételi vizsgára jelentkezők alapján

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h

15-21.

Karácsonyi forgatag

Nagy-Csinos Csilla DÖK vezető tanár
Munkaközösség-vezetők

12.22-01.08.

Téli szünet (utolsó tanítási nap: december 21. (szerda), első tanítási nap: január 09. (hétfő)

 

 

Munkaközösségek
Munkaközösségi értekezlet

Munkaközösség-vezetők

 

Magyar munkaközösség
Megyei Karácsonyi versmondó verseny a Kósban

Friedmanszky Nóra szaktanár

Feketéné Üveges Enikő m.k.v.

 

Projektoktatás - Karácsony

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.
Munkaközösségi vezetők

 

Pályaorientációs tevékenység lebonyolítása

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Munkaközösségi vezetők

 

Vendéglátó elmélet és gyakorlat munkaközösségek

SZKTV verseny iskolai forduló

Monokiné Varga Janka ig.h.

Dr. Omarné Vadas Rita m.k.v.

Kónya András m.k.v

Munkaközösségek tagjai

 

Testnevelés munkaközösség

Asztalitenisz fiú-lány házibajnokság

Banuné Takács Andrea oktató

 

Testnevelés munkaközösség

Floorball fiú-lány házibajnokság

Ádám Zsolt oktató

 

Testnevelés munkaközösség

Tollaslabda fiú-lány házibajnokság

Tóth Jánosné oktató

 

Matematika - Informatika munkaközösség

Logirintus kalandos matekóra

Balog Krisztina oktató

 

Ökoiskola

Karácsonyi kézműves foglalkozás

„Adventi forgatag”

Diabetikus sütemény készítése

Bogdán Józsefné projektvezető

Szilvási Andrea m.k.v.

Dr. Omarné Vadas Rita m.k.v.

Kónya András m.k.v.

 

ESL-KRÉTA FÓKUSZ

Tanulmányi helyzet, igazolatlan mulasztás, lemorzsolódással veszélyeztetettség nyomon követése, intézkedés megtétele.

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Osztályfőnökök

2023. január

06.

Érettségi témakörök kiadása a végzős évfolyamoknak

Tariné Gáti Tünde ig.h

Munkaközösség-vezetők

10-11.

Osztályozó vizsgák

Tariné Gáti Tünde ig.h

13.

Jelentkezés az érettségi illetve szakmai vizsgára

Szabóné Trum Tünde ig.
Monokiné Varga Janka
ig.h.
Lengyel Zsuzsanna Mária
ig.h

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Osztályfőnökök

19.

Osztályozó értekezlet

Szabóné Trum Tünde ig.

20.

II. félév tantárgyfelosztásának elkészítése

Szabóné Trum Tünde ig.

20.

I. félév utolsó tanítási napja

 

20.

Megemlékezés a „Magyar Kultúra Napjáról”

A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó játék

Várnai Csilla szaktanár

Szilágyiné Kosdi Zsuzsanna könyvtáros

21.

10:00

Egységes felvételi írásbeli vizsga

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h

Monokiné Varga Janka ig.h

Tariné Gáti Tünde ig.h.

25.

Munkaközösségek
Munkaközösségi értekezletek: félév tanulmányi értékelése, feladatterv áttekintése (második félév)

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h

Monokiné Varga Janka ig.h

Tariné Gáti Tünde ig.h

Munkaközösség-vezetők

31.

14:00

Pótló nap az egységes írásbeli felvételihez

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h

Monokiné Varga Janka ig.h

Tariné Gáti Tünde ig.h.

27.

Szülők értesítése a tanulók félévi érdemjegyeiről

Osztályfőnökök

27.

Félévi munkaközösségi beszámolók elkészítése

Munkaközösség-vezetők

 

Ágazati alapvizsga az 1/13. és KSZ/11. évfolyam számára

Szabóné Trum Tünde ig.
Monokiné Varga Janka ig.h.

 

SZKTV verseny elődöntőin való részvétel

Monokiné Varga Janka ig.h

Szilvási Andrea m.k.v.
Dr. Omarné Vadas Rita
m.k.v.

 

Pályaorientációs tevékenység lebonyolítása

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h

Monokiné Varga Janka ig.h

Tariné Gáti Tünde ig.h

Munkaközösségi vezetők

januártól márciusig folyamatosan

Testnevelés munkaközösség

Korcsolyázás

 

Munkaközösség tagjai

 

ESL-KRÉTA FÓKUSZ

Tanulmányi helyzet, igazolatlan mulasztás, lemorzsolódással veszélyeztetettség nyomon követése, intézkedés megtétele.

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Osztályfőnökök

2023. február

02.

Ökoiskola

A vizes élőhelyek világnapja – dekoráció készítés, Szinva patak élővilágának megismerése

Bogdán Józsefné projektvezető

02.

Félévi értékelő értekezlet

Szabóné Trum Tünde ig.

09.

16:00 - 17:00 - szülői értekezlet
17:00 - 18:00 - fogadóóra

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.
Osztályfőnöki m.k.v.

10.

A középfokú intézmények értesítik az írásbeli eredményéről az általános iskolai tanulókat.

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária igh.

14.

Valentin nap

Nagy-Csinos Csilla DÖK vezető tanár

15.

Érettségi és szakmai vizsgák jelentkezésének leadási határideje

Szabóné Trum Tünde ig.
Monokiné Varga Janka
ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.
Bialkóné Bereczki Enikő
jegyző
Jakubik Ildikó
jegyző

22.

Az általános iskolák továbbítják a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak.

Szabóné Trum Tünde ig.

Bialkóné Bereczki Enikő iskolatitkár
Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

02.20-03.03

Írásbeli és gyakorlati (testnevelés, informatika) próbaérettségik

Tariné Gáti Tünde ig.h
Érettségiztető szaktanárok

02.22.

Testnevelés munkaközösség

Parasport napja

Vécsi Edit Anna m.k.v.

Munkaközösség tagjai

24.

Megemlékezés a kommunista diktatúra áldozatairól


Krajnyák Attila László
m.k.v.

 

Munkaközösségek
Munkaközösségi értekezlet

Munkaközösség-vezetők

 

Kereskedelemi és vendéglátás elmélet munkaközösségek
Próba szakmai vizsga a végzős szakképző osztályoknak

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h

Dr. Omarné Vadas Rita m.k.v.
Szilvási Andrea
m.k.v.

 

OSZKTV iskolai forduló

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Munkaközösségi vezetők

 

Projektoktatás - Farsang


Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Munkaközösségi vezetők

 

 

Idegen nyelvi munkaközösség

Iskolai nyelvi verseny ”Európában” címmel

Kronovitter Dóra szaktanár

 

ESL-KRÉTA FÓKUSZ

Tanulmányi helyzet, veszélyezettség ellenőrzése, intézkedés megtétele

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Osztályfőnökök

 

Matematika - Informatika munkaközösség

Dürer Matematika Verseny döntő

Guba Péter Szabolcsné m.k.v.

 

Matematika - Informatika munkaközösség

Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei forduló

Guba Péter Szabolcsné m.k.v.

2023. március

01.

A szakmai- és érettségi vizsga tételsorainak ellenőrzése, módosítása és leadása az iskolavezetésnek.

Szabóné Trum Tünde ig.

Tariné Gáti Tünde ig.h

Monokiné Varga Janka ig.h

Munkaközösség-vezetők

06-10.

Témahét:
"Pénz7" pénzügyi és vállalkozói témahét

Monokiné Varga Janka ig.h

Dr. Omarné Vadas Rita m.k.v.
Szilvási Andrea
m.k.v.

08.

Nőnap

Nagy-Csinos Csilla DÖK vezető tanár

09-10.

π-naphoz kapcsolódó játékos feladatok

Fekete Éva oktató

Munkaközösség tagjai

10.

Országos kompetenciamérések előkészítéséhez szükséges adatok megküldése a Hivatalnak

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária

Guba Péter Szabolcsné mérésvezető

10.

Pedagógus továbbképzési terv elkészítése

Szabóné Trum Tünde ig.

14.

Megemlékezés az 1848/49 forradalom és szabadságharcról

Feketéné Üveges Enikő m.k.v

Kofler Éva oktató

17.

A középiskolák az ideiglenes felvételi jegyzéket nyilvánosságra hozzák

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h

21-22.

A tanulói adatlapok módosítási lehetősége

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h

22.

Természettudományos munkaközösség
A víz világnapja - kiállítás az aulában, faliújságon

Bodolai-Bodnár Ágnes m.k.v.

22.

Osztályozó vizsgára kiírt végzős tanulók névsorának és vizsgatárgyainak összeállítása

Tariné Gáti Tünde ig.h.
Osztályfőnökök
Munkaközösség-vezetők

20-22.

Szóbeli próbaérettségik

Tariné Gáti Tünde ig.h.
Érettségiztető szaktanárok

22-24.

Szóbeli próba szakmai vizsga

Monokiné Varga Janka ig.h.

Szaktanárok

24.

Természettudományos munkaközösség
Csatlakozás a Föld órája rendezvények aktuális programjaihoz

Bodolai-Bodnár Ágnes m.k.v.

27-31.

Témahét

Digitális Témahét

Guba Péter Szabolcsné m.k.v.

Munkaközösség tagjai

Osztályfőnökök

 

Munkaközösségek
Munkaközösségi értekezlet

Munkaközösség-vezetők

 

ESL-KRÉTA FÓKUSZ

Tanulmányi helyzet, igazolatlan mulasztás, lemorzsolódással veszélyeztetettség nyomon követése, intézkedés megtétele.

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Osztályfőnökök

 

ERASMUS+ „FOOD-TOUR” mobilitás program

Tanári mobilitás Írországba

Szabóné Trum Tünde ig.
Kissné Szigetvári Barbara
projektvezető

 

Kereskedelmi munkaközösség

Energiatakarékosság világnapja: korszerű energiatakarékos eszközök bemutatása

Szilvási Andrea m.k.v.

 

OSZKTV regionális forduló

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Felkészítő oktatók

 

Városi nyelvi verseny meghirdetése

Nagy Tamás Tiborné szaktanár

 

Testnevelés munkaközösség
Centrum kupa

Ádám Zsolt oktató

 

Testnevelés munkaközösség

Mezei futás

Banuné Takács Andrea oktató

 

Vendéglátás elmélet munkaközösség
ÁSZÉV verseny elődöntőjén való részvétel

Monokiné Varga Janka ig.h.
Dr. Omarné Vadas Rita
m.k.v.

 

SZKTV verseny döntőjén való részvétel

Monokiné Varga Janka ig.h

Szilvási Andrea m.k.v.
Dr. Omarné Vadas Rita
m.k.v.
Nagy-Csinos Csilla m.k.v.

 

Ökoiskola

„Tavaszi nagytakarítás” Szinva patak és környéke

Bogdán Józsefné projektvezető

 

2023. április

03.

Tanulmányi helyzet ellenőrzése

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Máris ig.h.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

04-05.

DÖK nap
Szentpáli napok rendezvényei
Tanítás nélküli munkanap 7.

Nagy-Csinos Csilla DÖK vezető tanár
Osztályfőnökök

06-11.

Tavaszi szünet (utolsó tanítási nap: április 05. (szerda), első tanítási nap: április 12. (szerda))

 

11.

Megemlékezés a Költészet napjáról

Szilágyiné Kosdi Zsuzsanna könyvtáros

13.

A középfokú iskola igazgatója megküldi az ideiglenes felvételi rangsort a Hivatalnak

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Máris igh.

13.

16:00 - 17:00 - fogadóóra

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.
Osztályfőnöki m.k.v.

14.

Megemlékezés a holocaust áldozatairól

Krajnyák Attila László m.k.v.

14.

Matematika – informatika munkaközösség

Medve szabadtéri csapatverseny

Guba Péter Szabolcsné m.k.v.

Munkaközösség tagjai

04.17-05.17. 

Szakmaválasztás nyilatkozattételi időszak, valamint ágazati alapvizsgára történő jelentkezési időszak a szakképző iskola 9. és technikum 10.évfolyama számára

Szabóné Trum Tünde ig.
Monokiné Varga Janka ig.h.

21.

A Hivatal kialakítja és megküldi az egyeztetett felvételi jegyzéket a középfokú iskoláknak

 

21-23.

Matematika – informatika munkaközösség

Zrínyi Ilona Matematika Verseny döntő

Balog Krisztina oktató

22.

Matematika – informatika munkaközösség

Föld napja alkalmából játékos feladatsor

Csajka Zsuzsanna oktató

22.

Ökoiskola + Természettudományos munkaközösség

kiállítás az aulában

Bodgán Józsefné projektvezető

Bodolai-Bodnár Ágnes m.k.v.

24-28.

Témahét:
Fenntarthatósági témahét

Bodolai-Bodnár Ágnes m.k.v.

Szilvási Andrea m.k.v.

25-26.

Végzős tanulók osztályozó vizsgája

Tariné Gáti Tünde ig.h.
Munkaközösség-vezetők

28.

Értesítés megküldése a középfokú felvételi eredményéről

 

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.28.

Osztályozó vizsgára kiírt nem végzős tanulók névsorának és vizsgatárgyainak összeállítása

Tariné Gáti Tünde ig.h.
Osztályfőnökök
Munkaközösség-vezetők


 

ESL-KRÉTA FÓKUSZ

Tanulmányi helyzet, igazolatlan mulasztás, lemorzsolódással veszélyeztetettség nyomon követése, intézkedés megtétele.

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Osztályfőnökök

 

Országos kompetenciamérés a 10. évfolyamon digitális mérőeszközökkel:

1. mérési nap: szövegértés, matematikai kompetencia

 

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.
Guba Péter Szabolcsné
mérésvezető

 

Munkaközösségek
Munkaközösségi értekezlet

Munkaközösség-vezetők

 

Magyar munkaközösség
Városi versmondó verseny

Kofler Éva oktató

 

Ökoiskola

Műemlékvédelmi világnap – műemlékek látogatása, fotózása

Bogdán Józsefné projektvezető

Osztályfőnökök

2023. május

03.

Végzős diákok osztályozó értekezlete

Szabóné Trum Tünde ig.
Osztályfőnökök

04.

A végzősök utolsó tanítási napja

 

05.

Ballagás

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.
Osztályfőnöki m.k.v.
Kofler Éva
oktató

Nagy Tamás Tiborné oktató

Várnai Csilla oktató

 

 08-18.

Írásbeli érettségi vizsgák lebonyolítása

Szabóné Trum Tünde ig.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

10.

Ökoiskola

Megemlékezés a „Madarak és fák” napjára

Bogdán Józsefné projektvezető

14-31.

OKJ, Szakmajegyzékes írásbeli szakmai vizsgák lebonyolítása

Szabóné Trum Tünde ig.
Monokiné Varga Janka
ig.h.

26.

Gyereknap

Nagy-Csinos Csilla DÖK vezető tanár

31.

Ökoiskola

Dohánymentes világnap!

Bogdán Józsefné projektvezető

 

Munkaközösségek
Munkaközösségi értekezlet

Munkaközösség-vezetők

 

ESL-KRÉTA FÓKUSZ

Tanulmányi helyzet, igazolatlan mulasztás, lemorzsolódással veszélyeztetettség nyomon követése, intézkedés megtétele.

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

Osztályfőnökök

 

DÖK közgyűlés

Nagy-Csinos Csilla DÖK vezető tanár

május-június

Gyakorlati szakmai vizsgák lebonyolítása

Szabóné Trum Tünde ig.
Monokiné Varga Janka
ig.h.

 

Projektoktatás - Gyereknap

 

Szabóné Trum Tünde ig.

Monokiné Varga Janka ig.h.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

Tariné Gáti Tünde ig.h.
Munkaközösségi-vezetők

 

 

Testnevelés munkaközösség
Miskolc városnapi rendezvényeken való részvétel

Tóth Jánosné oktató

 

Testnevelés munkaközösség
Strandröplabda bajnokság

Vécsi Edit Anna oktató

 

Testnevelés munkaközösség

Floorball városi verseny

Göncfalvi Balázs oktató

2023. június

02.

Nemzeti Összetartozás Napja - megemlékezés

Krajnyák Attila László m.k.v.

03.

Pedagógusnap

Szabóné Trum Tünde ig.
Nagy-Csinos Csilla
DÖK vezető tanár

05.

Környezetvédelmi világnap

Bodolai-Bodnár Ágnes m.k.v.

06-07.

Osztályozó vizsgák - nem végzős tanulók számára

Tariné Gáti Tünde ig.h.
Munkaközösség-vezetők

07-14.

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák

Tariné Gáti Tünde ig.h.

16.

Utolsó tanítási nap

Osztályozó értekezlet

Tanítás nélküli munkanap 8

 

Szabóné Trum Tünde ig Osztályfőnökök

19-30.

Középszintű szóbeli érettségi vizsgák lebonyolítása

Szabóné Trum Tünde ig.

Tariné Gáti Tünde ig.h.

23.

Év végi munkaközösségi beszámolók elkészítése

Munkaközösség-vezetők

21-23.

Beiratkozás a 2023/2024. tanévre

Szabóné Trum Tünde ig.

Lengyel Zsuzsanna Mária ig.h.

29.

Tanévzáró tantestületi értekezlet

Szabóné Trum Tünde ig.

 

Ágazati alapvizsgák a szakképző iskola 9. és technikum 10. évfolyama számára

Szabóné Trum Tünde ig.
Monokiné Varga Janka ig.h.

 

Az érettségi vizsgák és a szakmai vizsgák értékelése, jelentések megküldése

Szabóné Trum Tünde ig.
Tariné Gáti Tünde
ig.h.

2023. július

08-től

Nyári szabadság

 

 


Partnereink

SZC logo

Miskolci Szakképzési Centrum


Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola

Herman Ottó utca 2.

Telefon: +36-46-508-252

E-mail: titkarsag_szentpali@miskolci-szc.hu

OM azonosító: 203060/019

Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001290/2015


2024Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Szakképző Iskola