Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 508 252

Középfokú beiskolázás

Miskolci Szakképzési Centrum

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

a 2020/2021. tanévre

(OM azonosító: 203060)

 

Tagintézmény

Név: Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Telefonszám: +36-46/508-252

E-mail : titkarsag_szentpali@miskolci-szc.hu

Honlap: www.mszc-szentpali.hu

Tagintézmény-vezető neve: Szabóné Trum Tünde

Pályaválasztási felelős neve: Nagy Tamás Tiborné           

E-mail címe:  titkarsag_szentpali@miskolci-szc.hu

Képzési kínálat 

Szakgimnázium (technikum) – 5 évfolyam

Tagintézmény

Ágazat

Szakképesítés

Felvehető létszám

Tanulmányi terület kód

Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

XXVII..

Vendéglátóipar

Cukrász szaktechnikus

28

0120

XXVII.

Vendéglátóipar

Szakács szaktechnikus

28

0121

XXVII.

Vendéglátóipar

Vendégtéri szaktechnikus

34

0122

 

Szakközépiskola (szakképző iskola) – 3 évfolyam

Tagintézmény

Ágazat

Szakképesítés

Felvehető létszám

Tanulmányi terület kód

Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

XXVII.

Vendéglátóipar

Cukrász

24

0123

XXVII.

Vendéglátóipar

Pincér-vendégtéri szakember

48

0124

XXVII.

Vendéglátóipar

Szakács

48

0125

XXVI.

Kereskedelem

Kereskedelmi értékesítő

48

0126

 

A középfokú iskola felvételi eljárásának rendje

Szakgimnázium (technikum) – 5 évfolyam

0120: Cukrász szaktechnikus

0121: Szakács szaktechnikus

0122: Vendégtéri szaktechnikus

A turizmus-vendéglátás ágazat 5 éves képzései érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárulnak. A végzett fiatalok számára nyitva van az út a felsőoktatásban való továbbtanulásra, középfokú szakirányú tanulmányok folytatására, valamint a munkaerő-piacon való elhelyezkedésre.

Felvételi eljárás rendje

 1. A tagintézmény a szakgimnáziumi (technikum) felvételi kérelmekről a tanulmányi eredmények és a központi írásbeli vizsga pontszámai, valamint az egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálatok eredménye alapján dönt.
 1. Hozott pontok számítása (maximum 50 pont)

Az általános iskola 7. év végi és 8. félévi

  • irodalom
  • magyar nyelvtan (magyar nyelv és irodalom tantárgy esetén a jegy kétszerese)
  • matematika
  • idegen nyelv
  • történelem

tantárgyak osztályzatára adott pontszám (max. 5 x 5 = 25 pont). Így évfolyamonként maximum 25 pont szerezhető, összesen 50 pont. Elégtelen osztályzat 0 pont.

 1. Szerzett pontok (maximum 150 pont)

       Központi írásbeli (maximum 100 pont szorozva 1,5-del)

 • magyar nyelvi kompetencia: max. 50 pont
 • matematika kompetencia: max: 50 pont

A központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó értékelő lap másolatát minden esetben kérjük a jelentkezési laphoz csatolni.

A végső eredményt a hozott és a szerzett pontok összege adja (max: 200 pont).

Azon tanulók esetében, akik a 8. évfolyamon félévkor elégtelen osztályzattal rendelkeznek, az iskola dönthet úgy is, hogy felvételi kérelmük elutasításra kerül, vagy a pontszámuktól függetlenül a rangsor végére kerülnek. A döntést – a jelentkezők számának figyelembevételével – a tagintézmény-vezető hozza meg.

Amennyiben az SNI-s tanulónak valamelyik felvételi tárgyból nincs osztályzata, abban az esetben pontszámát a nem SNI-s tanulók maximális pontszámához viszonyítva, arányosítás útján állapítjuk meg.

Felvételi rangsor megállapítása:

A rangsort a pontszám alapján állítjuk össze.

A rangsoroláskor az azonos pontszámot elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót.

 

Szakközépiskola (szakképző iskola) – 3 évfolyam

0123: Cukrász

0124: Pincér-vendégtéri szakember

0125: Szakács

0126: Kereskedelmi értékesítő

A szakközépiskolai képzések, melyek időtartama 3 év, piacképes szakképesítés megszerzésével zárulnak. A végzett fiatalok számára nyitott az út további szakképzettségek, valamint érettségi megszerzésére, és a munkaerő-piacon való elhelyezkedésre.

Felvételi eljárás rendje

A tagintézmény a szakközépiskolai felvételi kérelmekről a tanulmányi eredmények alapján, valamint az egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálatok eredménye alapján dönt.

Hozott pontok számítása (maximum 100 pont)

Az általános iskola 7. év végi és 8. félévi

  • irodalom
  • magyar nyelvtan (magyar nyelv és irodalom tantárgy esetén a jegy kétszerese)
  • matematika
  • idegen nyelv
  • történelem

tantárgyak osztályzatára adott pontszám (max. 5 x 5 = 25 pont). Így évfolyamonként maximum 25 pont szerezhető, összesen 50 pont, majd az így kapott pontszámot megkétszerezzük (összesen 100 pont). Elégtelen osztályzat 0 pont.

Azon tanulók esetében, akik a 8. évfolyamon félévkor elégtelen osztályzattal rendelkeznek, az iskola dönthet úgy is, hogy felvételi kérelmük elutasításra kerül, vagy a pontszámuktól függetlenül a rangsor végére kerülnek. A döntést – a jelentkezők számának figyelembevételével – a tagintézmény-vezető hozza meg.

Amennyiben az SNI-s tanulónak valamelyik felvételi tárgyból nincs osztályzata, abban az esetben pontszámát a nem SNI-s tanulók maximális pontszámához viszonyítva, arányosítás útján állapítjuk meg.

Felvételi rangsor megállapítása:

A rangsort a pontszám alapján állítjuk össze.

A rangsoroláskor az azonos pontszámot elérő tanulók közül előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót.

 

Az érdeklődők tájékozódási lehetőségei

 

Pályaorientációs nap: 2019. november 14., 09:00 – 13:00
(helyszín: a tagintézmény; 3532 Miskolc, Herman Ottó utca 2.)

Nyílt Nap: 2019. november 14., 13:00
(helyszín: a tagintézmény; 3532 Miskolc, Herman Ottó utca 2.)

Pályaválasztási kiállítás: 2019. november 20-21. (helyszín: Miskolci Generali Aréna)

Pályaorientációs szülői értekezlet: 2019. november 28.
(helyszín: a tagintézmény; 3532 Miskolc, Herman Ottó utca 2.)

Pályaorientációs osztályfőnöki órák: telefonon történő egyeztetés után, igény szerint folyamatosan 2019 novemberétől

Közoktatási intézmények pályaorientációs napján való megjelenés előadásokkal, interaktív foglalkozásokkal: telefonon történő egyeztetés után, igény szerint folyamatosan 2019 novemberétől

Pályaorientációs szakkör: 2020. március-április

A megújult szakmáink leírásai:

Szakgimnázium (technikum) – 5 évfolyam

Cukrász szaktechnikus

Vendéglátóipar ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A cukrászatokban beszerzési-raktározási, termelési, értékesítési tevékenységet végez, irányít.  Kialakítja az egység üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és vendégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a megfelelő árukészletről. Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a cukrászat működését.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Jó  kommunikációs  készség,  problémamegoldó  képesség,  empátia,  jó szervezőkészség, kreativitás, együttműködő képesség, nagy terhelhetőség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • a cukrászvállalkozások üzemeltetéséhez szükséges vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatot lát el;
 • irányítja, szervezi, ellenőrzi — tulajdonosként, alkalmazottként — az árubeszerzési, a raktározási, a termelési, az értékesítési, kiszállítási tevékenységeket;
 • közvetlenül kijelöli a feladatokat, elkészíti a munkaidő-beosztást, betanítja és felügyeli a cukrászat személyzetét, összehangolja, irányítja, a munkavállalók tevékenységét, ellenőrzi a végzett munka minőségét;
 • ismeri és képes alkalmazni a szakterülete idegen nyelvi szókincsét;
 • bemutatja, népszerűsíti (reklámozza) az egység szolgáltatásait, kialakítja az üzletpolitikát, a marketingstratégiát, a cégarculatot;
 • megtervezi az egység működését, üzleti tervet készít;
 • termelő és értékesítő tevékenységet végez, részt vesz a cukrászati készítmények elkészítésében.

Azoknak a fiataloknak ajánlott, akik szeretnek alkotni, érdekli őket a szervezés, logisztika.  A szakképzettséggel a végzett szakemberek kiválóan el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. Azoknak is ajánlott, akik szakirányú felsőfokú tanulmányokat szeretnének folytatni a későbbiekben.

 

Szakács szaktechnikus

Vendéglátóipar ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A  szakács  szaktechnikus  a  vendéglátóipar  termelési  és  irányítási  területén, kihelyezett vagy fix éttermi konyhán az egység vezetéséért felelős szakember, magas  szaktudással.  Közép-  és  felsővezetői  feladatokat  lát  el  olyan  munka-körökben is, mint például a főszakács helyettes, főszakács, generál főszakács, élelmezésvezető  helyettes,  élelmezésvezető.  A szakács az egyik legrégebbi szakma. A napi szükséglet kielégítése mellett kulináris élményt is nyújt. A szakács szaktechnikus a különböző rendezvények fő koordinátora a catering tekintetében. Szaktudásával segíti, irányítja a zökkenőmentes és a vendégek megelégedésére végzett munkát

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Remek ízérzék, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő képesség, jó kommunikációs készség, jó problémamegoldó képesség, empátia, jó szervezőkészség, kreativitás, együttműködő képesség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • vezetőszakács helyettes pozícióban végrehajtja, illetve végrehajttatja a meghatározott feladatokat;
 • vezetőszakács pozícióban végrehajttatja az általa meghatározott feladatokat és ellenőrzi is azokat;
 • előkészítő, elkészítő és befejező műveleteket felügyel, szükség esetén korrigáltat;
 • árut rendel, árut vesz át, árut raktároz szakosítva;
 • betartja és betartatja a HACCP szabályzatot;
 • irányítja és összehangolja a segédszemélyzet munkáját;
 • megérti és felhasználja a technológiai műveletek leírásait idegen nyelven

A szakma jó választás mindazoknak, akik szeretnek alkotni, munkájukkal örömet szerezni másoknak, érdekli őket a szervezés, logisztika. A szakképzettséggel a végzett szakemberek kiválóan  el  tudnak  helyezkedni  a munkaerőpiacon, jó perspektívát és változatos feladatokat kínál. Remek választás azok számára is, akik nyitottak szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatására.

 

Vendégtéri szaktechnikus

Vendéglátóipar ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

A vendégtéri szaktechnikus a vendéglátó egységben a beszerzési-raktározási, termelési, értékesítési tevékenységet végzi, irányít-ja. Kialakítja annak üzletpolitikáját és marketing stratégiáját, ápolja az üzleti és vendégkapcsolatokat, folyamatosan gondoskodik a megfelelő árukészletről. Megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a vendéglátó egység működését, amelyek vendéglátóipari szolgáltatásokat nyújtanak.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Jó kommunikációs készség, jó problémamegoldó képesség, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő képesség, jó szervezőkészség, kreativitás, együttműködőképesség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • alkalmazza a működési szabályokat;
 • üzleti levelezést folytat;
 • kínálatot tervez, étlap-itallapot állít össze;
 • figyelemmel kíséri az árukészletet;
 • megköti a szállítási szerződéseket, megrendeléseket készít;
 • kapcsolatot tart a szállítókkal;
 • figyelemmel kíséri az üzleti gazdálkodást;
 • biztosítja az üzemeltetés tárgyi feltételeit;
 • kialakítja és fenntartja az üzleti arculatot;
 • ajánlatot készít megrendelők részére;
 • rendezvényeket tervez, szervez és lebonyolít;
 • áruk beszerzése és árképzés;
 • nyilvántartja a készletszinteket és pénzügyi tranzakciókat;
 • tárgyal az ügyfelekkel;
 • kialakítja a dolgozók munkabeosztását, betanítja és felügyeli a felszolgáló- és konyhai személyzetet;
 • nyomon követi az aktuális trendeket, nyitott az újdonságok megismerésére.

A szakmát azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik érdeklődnek a vendéglátás területe,  a  szervezés  és  logisztika  iránt,  valamint  szeretnek  emberekkel dolgozni. A végzett fiatalok számára nyitva van az út a szakirányú felsőfokú tanulmányok folytatása felé.

 

Szakközépiskola (szakképző iskola) – 3 évfolyam

Cukrász

Vendéglátóipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A cukrász cukrászsüteményeket, fagylaltokat, bonbonokat és díszmunkát állít elő, ügyel az ízbéli változatosságra, esztétikus megjelenítésre, a megrendelők igényeire.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Kreativitás,  jó  problémamegoldó-,  stressztűrő,  együttműködő  képesség,  jó szervezőkészség, nagy terhelhetőség

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • felveszi a megrendeléseket;
 • kiválasztja a szükséges alapanyagokat;
 • kiszámítja és előkészíti az elkészítendő termékekhez a hozzávaló mennyiségeket;
 • elkészíti a tésztákat, töltelékeket, bevonatokat;
 • munkáját kézzel és gépekkel végzi pl. gyúró-, keverő nyújtógépet használ;
 • sütési és főzési műveleteket végez;
 • kéziszerszámok segítségével a termékeket megadott méretűre alakítja, formázza, díszíti;
 • az összetettebb termékeknél, a kisült tésztákat krémekkel rétegezi,dermeszti, majd a terméket bevonja és díszíti;
 • alkalmi megrendelésekre a megrendelő kívánsága szerint esztétikus, ötletes díszmunkákat készít;
 • fagylaltokat főz és fagyaszt;
 • csokoládéból bonbonokat, díszeket készít.

A szakmát azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik fejleszteni szeretnék a kézügyességüket, esztétikai érzéküket és kreativitásukat.  Folyamatosan fejlődni szeretnének, változatos munkára vágynak.

Pincér-vendégtéri szakember

Vendéglátóipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A pincér-vendégtéri szakember a vendéglátó egységekben fogadja az érkező vendégeket, igény szerint ételt és italt ajánl, majd felszolgálja a kiválasztott ételeket. Folyamatosan figyel vendégeire, kínál, utántölt,  rendben  tartja  az asztalt. Számlát készít és lebonyolítja a fizettetést.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Jó kommunikációs készség, jó problémamegoldó képesség, állóképesség, nagy terhelhetőség, jó stressztűrő képesség, empátia, jó szervezőkészség, együttműködő képesség.

A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • elvégzi az üzemeltetéssel kapcsolatos teendőket;
 • figyelemmel kíséri az árukészletet, részt vesz az áru szakszerű minőségi és mennyiségi átvételében, tárolásában és dokumentálásában;
 • ismerteti a választékot, ételeket ajánl az allergének figyelembevételével, italokat ajánl, azokat párosítja a vendég által megrendelt ételekhez;
 • felveszi a rendelést;
 • felszolgál; a különböző felszolgálási rendszerek és az egység igényeinek figyelembevételével előkészíti a felszolgáláshoz szükséges eszközöket, elkészíti az italokat, majd szakszerűen kiviszi az ételeket, italokat a vendégek asztalához;
 • barista, bartender, sommelier tevékenységet végez;
 • figyelemmel kíséri a vendégek kéréseit, a vendégek étkezése során kommunikál, tájékozódik elégedettségükről;
 • megszervezi a saját és beosztott munkatársai munkáját, ellenőrzi azt,
 • kiállítja a számlát, kezeli a pénztárgépet, éttermi szoftvert.

Azoknak a fiataloknak ajánljuk, akiket érdekel a vendéglátás területe, a szervezés és logisztika, valamint szeretnek emberekkel dolgozni. A szakképzettséggel a végzett szakemberek kiválóan el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. A végzett fiatalok számára nyitva van az út a szakirányú tanulmányok folytatására.

Szakács

Vendéglátóipar ágazat 3 éves képzése, amely szakképzettség megszerzésével zárul.

A szakács az egyik legrégebbi szakma. A napi szükséglet kielégítésének kiszolgálása mellett kulináris élményt is nyújt a vendégek számára. Szinte minden társadalmi, családi, vallási eseményben szerepe van az étkezésnek,  így  a  főzésnek  is,  ami  a  szakács  fő  tevékenységi  köre.  A  szakács élelmiszerekből  ételeket,  fogásokat  „varázsol”  remek  ízérzékével  és kreativitásával  meg  persze  fűszerekkel,  ízesítőkkel.  A  vendéglátóipar termelési területén, kihelyezett vagy fix éttermi konyhán dolgozó szakember, aki több területen dolgozik, például közét