Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 508 252

EFOP-3.1.10-17-2017-00032

EFOP-3.1.10-17-2017-00032 Lépj egy fokkal feljebb! - Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása „Felzárkózást, továbbtanulást támogató program a Szentpáliban”

 

Szakmai beszámoló -2019

A projekt neve: EFOP – 3.1.10-17-2017-00032 Lépj egy fokkal feljebb! – Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása

A projekt kezdésének időpontja: 2018.01.01.

A projekt fizikai befejezésének időpontja: 2020.08.31.

A támogatás összege: 29 696 994 Ft.

A résztvevő tanulók száma: 25 fő

A „Felzárkózást, továbbtanulást támogató program a Szentpáliban” című pályázatnak a célja a hátrányos helyzetű tanulóink körében a középfokú végzettség megszerzésének arányának növelése, ezáltal a felsőoktatásba vezető út megerősítése.

A projektben való részvétel elősegíti a piacon versenyképes szakmák és az érettségi megszerzését. A felzárkóztatás oktató-nevelő munkánk fontos része, ezért a pályázatba bevont tanulóknál megelőzzük, csökkentjük a tanulási nehézségeket, megváltoztatjuk a sorozatos tanulási kudarc következtében kialakult negatív motivációkat, megkedveltetjük az élethosszig tartó tanulást, és közelebb hozzuk a sikeres vizsgák és továbbtanulás lehetőségét.

A tervezett programok és kirándulások hozzájárulnak a lemorzsolódás, és a végzettségnélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez, továbbá iskolai tanulmányi eredmény javulásához.

2018. januárjában megtörténtek a bementi mérések, amiből elkészültek az egyéni fejlesztési tervek. Ezek segítségével a szaktanárok célirányosan tudják fejleszteni kiscsoportos foglalkozásokon a tanulókat. Az egyéni fejlesztési tervek félévenkénti felülvizsgálatával aktualizálni tudjuk a tanulók szükségleteinek megfelelően a fejlesztő foglalkozásokat.

2019. február és április hónapban a mentorok családlátogatáson vettek részt, mind a 25 fő tanulót meglátogatták otthonukba. A családlátogatás során a mentorok nemcsak a tanulók szociális helyzetét tudják felmérni, hanem szorosabb kapcsolatot tudnak kialakítani a szülőkkel és a diákokkal is, ezzel is elősegítve a kölcsönös bizalmon alapuló együttműködést.

2019. február 21-én tartottuk meg először a RÉGIÓK KONYHÁJA című rendezvényt. A szülők bevonására, az iskolai élet aktív részvételének ösztönzésére hoztuk létre ezt a családi főzőprogramot, ahol a projektbe bevont tanulók vendégül látták szüleiket és tanáraikat. Az esemény különlegessége, hogy a szülők ételkészítés és szervírozás közben láthatták gyermekeiket, és kóstolhatták az általuk összeállított menüsort.

 

 

 

 

2019. március 27-én a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal Állásbörzét szervezet a miskolci ITC székházban. A mentorok a mentoráltakkal részt vettek ezen a programon, ahol több mint hatvan munkáltatóval ismerkedhettek meg a tanulók.

2019. március 28-án megtartottuk a harmadik workshopunkat, amin részt vett a Miskolci SZC Mezőcsáti Gimnáziuma és Szakképző Iskolája, a Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola. A projekt megvalósításának érdekében, ezekkel az intézményekkel együttműködési megállapodást is kötöttünk.

2019. június 11-én a szakmai terünkbe beépített „Példaképek bemutatása” során Nagy Csaba iskolánk volt tanulója tartott egy igazán érdekes órát, ahol arról beszélt, hogy milyen lehetőségei vannak az iskolánkban végzett tanulóinknak, illetve hogyan lehet nemzetközi versenyekre felkészülni.

 

 

2019. szeptember 09-től - 12-ig a program tanulói Siófokon töltöttek néhány napot a mentorokkal. A fürdőzés mellett számos kulturális programon vettek részt, mint például megnézték Balatonfüreden a Jókai Mór Emlékházat, és a Vaszary Galériát.

 

 

 

 

2019. szeptember 26-án a Miskolci Egyetem díszaulájában megrendezésre kerülő Észak Állásbörzén vettük részt. A régió egyik legnagyobb munkaerőpiaci seregszemléjén a pályát választó fiatalok, az aktív munkakeresők, az új munkára vágyók egy helyen találkoztak a munkaadókkal, valamint az oktatási, képzési intézmények képviselőivel.

2019. október 21-én tartottuk a negyedik workshopunkat, ahol az együttműködő partnerekkel a projekt megvalósításában felmerülő problémákat beszéltük meg, illetve a Jó Gyakorlatokat osztottuk meg egymással.

Miskolc, 2019. október 24.

Lengyel Zsuzsanna Mária

szakmai vezető

 

Szakmai beszámoló - 2018.

 

Az EFOP-3.1.10-17-2017-00032 „Lép egy fokkal feljebb!” -Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása „Felzárkózást, továbbtanulást támogató program a Szentpáliban” nyertes projekt 2018. január 01-vel indult intézményünkben. A projekt célja 25 fő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulásának elősegítése, illetve sikeres érettségi vagy szakmai vizsga elérése. A tanulók mentorok és szaktanárok segítségével fejlesztő, illetve felzárkóztató órákon vesznek részt anyanyelvi kompetencia, matematikai kompetencia, idegen nyelvi kompetencia és szociális és tárasas, egyéb kompetenciákból. Célunk, hogy az esélyegyenlőtlenséget csökkentsük a projekt során. Arra törekszünk, hogy a diákok biztos alapkészségek birtokában korszerű, használható, alkalmazható tudásra tegyenek szert, és legyenek képesek boldogulni a szűkebb és tágabb környezetükben. A tanulókkal 5 mentor foglalkozik (Bodolai-Bodnár Ágnes, Molnár Éva, Monokiné Varga Janka, Tóth Jánosné, Venczel Viktória), minden mentor 5 fő diákot mentorál heti 2 alkalommal. A mentorálás során a mentorok nagy hangsúlyt fektetnek a tanulók egyéni fejlődésére, tanulmányuk előmenetelére és tehetségük kibontakozására. Az elmúlt tíz hónapban a mentorok sikeres és együttműködő kapcsolatot tudtak kialakítani a mentoráltjukkal. A családlátogatások során a mentorok a szülőkkel is szoros kapcsolatot alakítottak ki, ezzel is segítve a tanulók előrehaladását. A projekt során az elkészült bemeneti tesztek kitöltése után a mentor egyéni fejlesztési tervet készített a mentorált tanulóinak. Ebben a tervben kidolgozásra került, hogy a diák milyen fejlesztéseket vegyen részt. A fejlesztések csoportos szaktanári fejlesztés keretében történnek hetente. Páros héten anyanyelvi kompetencia, páratlan héten matematikai kompetencia, és minden héten szociális és tárasas, egyéb kompetencia fejlesztés folyik. Célunk, hogy a fejlesztések során a tanulók az esetleges hiányosságokat bepótolják, valamint a továbbtanuláshoz szükséges kompetenciákat is elsajátítsák. A szaktanárok új pedagógiai módszereket alkalmaznak a hatékony tanulásért, mint például a tanórai differenciállást, a csoportmunkát, a páros munkát, az egyénre szabott munkaformát, a szerepjátékot. Intézményünk sajátosságából eredően a szakmai fejlesztést is nagyon fontosnak tartjuk, a nálunk végzett fiatalok vendéglátó EFOP-3.1.10-17-2017-00032 Lépj egy fokkal feljebb! - Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása „Felzárkózást, továbbtanulást támogató program a Szentpáliban” szakirányú továbbtanulása vagy a munkaerőpiacon munkába állása elsődleges célja iskolánknak. A csoportos foglalkozások 2018. január 8-tól 2018. június 18-ig tartottak a 2017/2018-as tanévben. A 2018/2019-es tanévben 2018. szeptember 3-tól kezdődtek el a foglalkozások. Anyanyelvi kompetenciát Kormosné Varga Edit, matematikai kompetenciát Guba Péter Szabolcsné és Miklós Árpád, szociális és társas, és egyéb kompetenciát Germuska Krisztina, Krajnyák Attila László, Monoki László, Szilvási Andrea és Zólyomi Gyöngyi Ildikó kollégák tanítják. A kollégák egyetemi végzettséggel és több éves tapasztalattal rendelkeznek. A kötelező óraszámon felüli nyelvtanulás esetében az angol és német nyelv közül választhattak a gyerekek. A 25 fő mentoráltat 5 csoportra osztottuk. Az idegen nyelvi kompetenciát Ágfalviné Pető Marianna, Kissné Szigetvári Barbara, Tariné Gáti Tünde, Vargáné Horgonyi Márta, és Várnai Csilla kollégák tartják, akik egyetemi végzettséggel és több éves tapasztalattal rendelkeznek. A projektbe betervezett balatoni táborozást 2018. július 1-től 2018. július 4-ig szerveztük meg. A 21 fő tanuló és 5 fő mentor július 1-én indult autóbusszal Szántódra, de előtte Budapesten megálltak, ahol megnézték az Országházat, majd a Budai Várnegyedet. EFOP-3.1.10-17-2017-00032 Lépj egy fokkal feljebb! - Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása „Felzárkózást, továbbtanulást támogató program a Szentpáliban” A balatoni fürdőzés mellett számos kulturális programon is részt vettek. Siófokra kirándultak, ahol megnézték a helyi nevezetességeket. Tihanyban a Tihanyi Apátságot és a Tihanyi Szabadtéri Múzeumot látogatták meg. 2018. október 12-én Nyíregyházára ment a 25 fő tanuló 5 fő mentor és a szakmai vezető. Először a Nyíregyházi Egyetemet nézték meg, ahol a tanulók tájékoztatást kaptak az Egyetem képzéseiről, majd a Nyíregyházi Állatparkban folytatták a kirándulást. Intézményünk 2018. április 26-án és október 18-án rendezte meg a workshopjait. Ezeken a megbeszéléseken a pályázat megvalósításához szükséges információkat osztottuk meg más nyertes intézményekkel. 2018. május 31-én Farkas-Magyar Viktória tanárnő tartott motivációs bemutatót a mentoráltaknak. A tanárnő iskolánk volt diákja, jelenleg német nyelv és vendéglátás turisztika szakos EFOP-3.1.10-17-2017-00032 Lépj egy fokkal feljebb! - Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása „Felzárkózást, továbbtanulást támogató program a Szentpáliban” pedagógus intézményünkben. A Jövőkép című előadásán többek közt arról beszélt, hogy milyen volt iskolánkban diáknak lenni, illetve mennyire nehéz volt tanárként visszatérni az intézményünkbe. Kihangsúlyozta az idegen nyelvi tudás fontosságát, ami a továbbtanuláshoz, illetve a munkába álláshoz manapság nélkülözhetetlen. Beszélt a tanulóknak a kitűzött célok megvalósításához szükséges kompetenciákról. Pályázatunk elsődleges célja, hogy a hátrányos helyzetű diákok szüleit ösztönözzük egy aktívabb részvételre az iskolai életben. Ennek érdekében olyan program szervezésével kívánjuk bevonni a családokat, amelyek elősegítik a családok és az intézmény közötti kapcsolattartásban. A szülők részére szervezzük a Régiók konyhája című programot, amellyel új módszert és alkalmat kívánunk megvalósítani a projekt keretében. A program elősegíti a részvevő tanulók szakmai ismereteinek elmélyítését, illetve új ismeretek szerzését, amit felhasználhatnak a továbbtanulásnál. Közelebb hozza egymáshoz a résztvevőket, a szülők lehetőséget kapnak arra, hogy betekintést nyerjenek a szakmai munkába, a tanulók bemutathatják szülőknek előrehaladásukat, a mentorok és a szülők lehetőséget kapnak arra, hogy figyelemmel kísérhessék a tanulók szakmai fejlődését. A tanulók szakmai prezentációt készítenek az adott régió gasztronómiai hagyományaival, jellegzetességeivel, a feltálalt ételek ételkészítési eljárásaival kapcsolatban, amit bemutatnak a szülőknek és a mentoroknak. A tanulók és szüleik részt vesznek a menüsor elkészítésében, tálalásában, felszolgálásában. A program a projekt időtartama alatt 3 alkalommal kerül megrendezésre az iskola tankonyhájában.

A projekt befejezéséig, ami 2020. augusztusában lesz számos programon vesznek részt a pályázat résztvevői.

Miskolc, 2018. október 31.

Lengyel Zsuzsanna Mária

szakmai vezető