Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 508 252

Iskolai közzétételi lista (229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23§, 1.-4. bekezdés )

# Megnevezés Letöltés
1 23. § (1) a) Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató • Felvételi tájékoztató nyolcadikosoknak Letöltés
2 23.§(1)b) Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok Letöltés
3 23.§ (1) c)• Térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcíme és mértéke Letöltés
4 23.§(1) c)• Tanévenként az egy főre megállapított díjak mértéke Letöltés
5 23.§(1) c)• A fenntartó által adható kedvezmények, jogosultsági és igénylési feltételek Letöltés
6 23. § (1) d)- Átfogó ellenőrzés (2011.12.14. – 2012.01.24.) Letöltés
7 23.§(1)d)- Fenntartói törvényességi ellenőrzés (2014.10.17.) Letöltés
8 23.§(1)d) - Az állami vizsgák megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó jogszabályi rendelkezések Letöltés
9 23.§(1) d)• Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai (n.a.) Letöltés
10 23.§(1) d) • Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai: Letöltés
11 23.§(1) d)- Érettségi dokumentumok ellenőrzése (2011. május-júniusi vizsgaidőszak) Letöltés
12 23.§(1) d))- Érettségi dokumentumok ellenőrzése (2012. május-júniusi vizsgaidőszak) Letöltés
13 23.§(1) d)- Érettségi dokumentumok ellenőrzése (2013. május-júniusi vizsgaidőszak) Letöltés
14 23.§(1) d)- Monitoring jelentés az Iskolai Közösségi Szolgálat Programról (2015.03.25.) Letöltés
15 23.§(1) d)- Útravaló Ösztöndíj Program dokumentumainak ellenőrzése (2015.04.22.) Letöltés
16 23. § (1) e) Az intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján Letöltés
17 23. § (1) f) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai (n.a.) Letöltés
18 23. § (1) g) Alapdokumentumok: • Szervezeti és működési szabályzat Letöltés
19 23. § (1) g) Alapdokumentumok: • Házirend Letöltés
20 23. § (1) g) Alapdokumentumok: • Pedagógiai program Letöltés
21 23. § (3) a) A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Letöltés
22 23. § (3) b) A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma Letöltés
23 23.§ (3) c) Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei Letöltés
24 23. § (3) c) Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei • 2016. évi mérés részletes elemzése Letöltés
25 23. § (3) c) Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei • 2017. évi mérés részletes elemzése Letöltés
26 23. § (3) c) Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei • 2018. évi mérés részletes elemzése Letöltés
27 23. § (3) d) A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos • Lemorzsolódás Letöltés
28 23. § (3) d) A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos -Évfolyamismétlés Letöltés
29 23. § (3) e) Az érettségi vizsgák átlageredményei Letöltés
30 23. § (3) f) A tanórán kívüli, egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei Letöltés
31 23. § (3) g) A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Letöltés
32 23. § (3) h) Az osztályozó vizsga követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje Letöltés
33 23. § (3) i) Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma Letöltés